7.4.08

elefant pintor

El video habla por si mismo pero para los que no lo hayan notado este elefante no solo pinta si no que en sus lineas se observa el trazo de un autentico artista.
Disfrutad viendo lo que muchos humanos no son capaces de hacer.

El video parla per si mateix, però per a tots els que no ho hagin notat, aquest elefant no només pinta si no que en les seves línies s'observa el traç d'un autèntic artista.
Disfruteu veient el que molts humans no són capaços de fer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada